Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí
Další názvy
    Map of Exceedances of lead critical loads by the atmospheric deposition and litterfall
Autor
   Beneš, Stanislav
   Skořepa, Jaroslav
   Skořepová, Irena
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geochemical map, lead, exceedances of critical loads, atmospheric deposition, litterfall
Klíčové slovo
    Atmosférickou
    Depozicí
    Jehličí
    Kritických
    Mapa
    Olova
    Opadem
    Překročení
    Zátěží
Abstrakt (česky)
   Překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí se vyskytuje téměř na všech sledovaných lokalitách (z celkového počtu 402 lokalit) a dosahuje až 217 g Pb ha-1 rok-1.
Abstrakt (anglicky)
   Map of Exceedances of lead critical loads by the atmospheric deposition and litterfall
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014