Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa prognózních oblastí listu Juntas, 1:50 000, Kostarika
Další názvy
    The map of metallogenetic prognosis of the gold and base metals mineralization
Autor
   Lukeš, Petr
   Mixa, Petr
   Quintanilla, Enrique
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Costa Rica, Juntas, prognosis, geochemistry, metallogenesis, deposit
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Juntas
    Kostarika
    Listu
    Mapa
    Oblastí
    Prognózních
Abstrakt (česky)
   Mapa prognózních ploch konstruovaná na základě geologické a tektonické mapy a interpretaci jednotlivých anomálií těžkých minerálů a monoelementních geochemických map stream sedimentů a podsítné frakce šlichů s vyznačením území perpektivních pro rudní mineralizace
Abstrakt (anglicky)
   The map of metallogenetic prognosis of the gold and base metals mineralization
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014