Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa prognózních oblastí listu Miramar 1:50 000, Kostarika
Další názvy
    The map of metallogenetic prognosis, map sheet Miramar, 1:50 000, Costa Rica
Autor
   Mixa, Petr
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Costa Rica, Miramar, prognosis, geochemistry, metallogenesis, deposit
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Kostarika
    Listu
    Mapa
    Miramar
    Oblastí
    Prognózních
Abstrakt (česky)
   Mapa prognózních ploch konstruovaná na základě geologické a tektonické mapy a interpretaci jednotlivých anomálií těžkých minerálů a monoelementních geochemických map stream sedimentů a podsítné frakce šlichů s vyznačením území perpektivních pro rudní mineralizace
Abstrakt (anglicky)
   The map of metallogenetic prognosis, map sheet Miramar, 1:50 000, Costa Rica
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014