Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
Další názvy
    Map of hydrogeologically important Quaternary sediment in the Ostrava and Opava regions
Autor
   Čurda, Jan
   Grundloch, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Nývlt, Daniel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    groundwater, fluvial sediment, aquifer
Klíčové slovo
    Kvartérních
    Mapa
    Opavsku
    Ostravsku
    Sedimentů
    Vodohospodářsky
    Významných
Abstrakt (česky)
   Mapa obsahuje vymezení vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku, rozsahy kolektorů, poloizolátorů a izolátorů v těchto sedimentech v měřítku 1:250 000, genetické a litologické členění těchto sedimentů.
Abstrakt (anglicky)
   Map of hydrogeologically important Quaternary sediment in the Ostrava and Opava regions
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014