Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
Další názvy
    Map of hydrogeologically important fluvial sediments along the Morava River middle course and its tributaries
Autor
   Čurda, Jan
   Grundloch, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Vít, Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    groundwater, aquifer, fluvial sediment
Klíčové slovo
    Kvartérních
    Mapa
    Moravy
    Přítoků
    Sedimentů
    Středního
    Toku
    Vodohospodářsky
    Významných
Abstrakt (česky)
   Mapa obsahuje vymezení vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků, rozsahy kolektorů, poloizolátorů a izolátorů v těchto sedimentech v měřítku 1:250 000, genetické a litologické členění těchto sedimentů.
Abstrakt (anglicky)
   Map of hydrogeologically important fluvial sediments along the Morava River middle course and its tributaries
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014