Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
Další názvy
    Map of hydrogeologically important fluvial sediments at the Morava and Dyje rivers confluence
Autor
   Čurda, Jan
   Grundloch, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Nývlt, Daniel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    groundwater, fluvial sediment, aquifer
Klíčové slovo
    Dyje
    Kvartérních
    Mapa
    Moravy
    Oblasti
    Sedimentů
    Soutokové
    Vodohospodářsky
    Významných
Abstrakt (česky)
   Mapa obsahuje vymezení vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů soutokové oblasti Moravy a Dyje, dále zobrazuje rozsahy kolektorů, poloizolátorů a izolátorů v těchto sedimentech v měřítku 1:250 000, genetické a litologické členění těchto sedimentů
Abstrakt (anglicky)
   Map of hydrogeologically important fluvial sediments at the Morava and Dyje rivers confluence
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014