Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-18
Další názvy
    Vulnerability map 1:10 000
Autor
   Klimeš, Jan
   Petrová, Vladimíra
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Vulnerability map, endangered objects
Klíčové slovo
    1:10
    25-22-18
    000
    Mapa
    Objektů
    Ohrožených
    Zranitelnosti
Abstrakt (česky)
   Mapa zranitelnosti znázorňuje míru rizika, kterému jsou vystaveny vybrané objekty v důsledku vzniku svahových deformací. Riziko je výsledkem předpokládaného působení nepříznivého přírodního procesu (svahových deformací) na objekty důležité pro lidskou společnost. Mezi vybrané objekty byly zařazeny pouze budovy a liniové prvky znázorněné na ZM v měřítku 1:10 000. Velikost rizika byla kvalitativně stanovena na základě kombinace informací o náchylnosti území ke vzniku svahových deformací, míry zranitelnosti (tj. odhad náchylnosti k možné ztrátě vyvolané svahovými deformacemi) jednotlivých objektů a velikosti možných škod vyvolaných svahovými deformacemi. Jednotlivé ohrožené objekty byly klasifikovány do tří tříd rizika znázorněných pomocí semaforového barevného klíče - červeně vysoké, žlutě střední a zeleně nízké riziko.
Abstrakt (anglicky)
   Vulnerability map 1:10 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014