Podrobnosti záznamu

Název
   Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000
Další názvy
    Map of the geochemical character of surface waters
Autor
   Majer, Vladimír
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    surface water, pH, sulphate, arsenic, beryllium, cadmium, zinc
Klíčové slovo
    000
    Arsen
    Berylium
    Geochemických
    Kadmium
    Mapy
    PH
    Povrchových
    Sirany
    Vlastností
    Vod
    Zinek
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 14 237 vzorků vod odebraných na 12 998 lokalitách. Acidifikované vody odvodňují asi 5% území ČR. Koncentrace většiny
Abstrakt (anglicky)
   Map of the geochemical character of surface waters
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014