Podrobnosti záznamu

Název
   Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000
Další názvy
    Radon risk maps 1 : 50 000
Autor
   Barnet, Ivan
   Karenová, Jana
   Mikšová, Jitka
   Tomas, Robert
Datum vydání
    2002
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    radon index, mapping 1 : 50 000
Klíčové slovo
    50
    000
    Geologického
    Indexu
    Mapy
    Podloží
    Radonového
Abstrakt (česky)
   Aplikace umožňující prohlížení všech 125 dosud zpracovaných map radonového indexu 1 : 50 000
Abstrakt (anglicky)
   Radon risk maps 1 : 50 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014