Podrobnosti záznamu

Název
   Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 na CD
Další názvy
    Maps of radon risk on a scale 1 : 50 000 on the CD
Autor
   Barnet, Ivan
   Karenová, Jana
   Mikšová, Jitka
   Tomas, Robert
Datum vydání
    2000
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    GIS, radon risk maps
Klíčové slovo
    50
    000
    CD
    Geologického
    Mapy
    Podloží
    Radonového
    Rizika
Abstrakt (česky)
   Na CD je prezentováno 56 dosud vyhotovených map radonového rizika v měřítku 1 : 50 000 v systému GIS
Abstrakt (anglicky)
   Maps of radon risk on a scale 1 : 50 000 on the CD
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014