Podrobnosti záznamu

Název
   Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd
Nakladatel
    Československá společnost pro mineralogii a geologii
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1983
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Akademii
    Celostátní
    Československé
    Geologické
    Geologii
    Konference
    Materiály
    Mineralogii
    Společnosti
    Věd
    XXIV
Části této monografie
    Paleogeografický vývoj jesenické oblasti
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve