Podrobnosti záznamu

Název
   Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka
Nakladatel
    Hrdličkovo muzeum člověka, Univerzita Karlova, Praha
Místo vydání
    Praha
ISBN
    978-80-254-3734-6
Fyzický popis
    64 s.
Klíčové slovo
    člověka
    Hrdličkova
    Malého
    Matiegky
    Memoriál
    Muzea
    Prof
    Sborník
Části této monografie
    Morfologická variabilita dentálních znaků u populace knovízské kultury.
    Trojrozměrná analýza svrchně paleolitických lebek z Předmostí u Přerova.
    Výskyt vsutých kůstek u lebek s kraniosynostózami.