Podrobnosti záznamu

Název
   Metamorfné procesy v západných Karpatoch
Nakladatel
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Karpatoch
    Metamorfné
    Procesy
    Západných
Části této monografie
    Koexistencia granátu a biotitu v malokarpatských metapelitoch
    Metamorfizmus, paleovulkanizmus a stratiformné typy rúd na strednom Slovensku
    Migrácia elementov v metamorfných podmienkach
    Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
    Niektoré výsledky experimentálneho modelovania mobilizácie a migrácie látok pro metamorfóze