Podrobnosti záznamu

Název
   Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay
Nakladatel
    State Geological Institute of Dionyz Stur
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2008
ISBN
    9788089343010
Klíčové slovo
    Altay
    Area
    Crystalline
    Eastern
    Evolution
    Khutag
    Metamorphic
    Mongolian
    Nuur
    Units
Části této monografie
    Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay