Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků
Nakladatel
    VŠB-TU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Konference
    Mechanice
    Mezinárodní
    Modelování
    Příspěvků
    Sborník
Části této monografie
    Nelineární modely visutých mostů
    Paralelní výpočty a MKP