Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 2 - Aplikovaná fyzika
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    50
    Abstraktů
    Aplikovaná
    Do
    Fyzika
    Konference
    Mezinárodní
    Ostravy
    Pořádaná
    Přemístění
    Sborník
    Sekce
    Vědecká
    VŠB-TU
    Výročí
Části této monografie
    Infračervená spektroskopie minerálů na bázi SiO4 tetraedrů
    Measurement of thermal deformations of rock
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání