Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    50
    Abstraktů
    českého
    Do
    Hornictví
    Konference
    Mezinárodní
    Ostravy
    Perspektiva
    Pořádaná
    Přemístění
    Sborník
    Sekce
    Současnost
    Světového
    Vědecká
    VŠB-TU
    Výročí
Části této monografie
    Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.