Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    50
    Abstraktů
    Do
    Konference
    Mezinárodní
    Ostravy
    Pořádaná
    Prostředí
    Průmysl
    Přemístění
    Sborník
    Sekce
    Vědecká
    VŠB-TU
    Výročí
    Životní
Části této monografie
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž