Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    50
    Abstraktů
    Do
    Geotechnika
    Konference
    Mezinárodní
    Ostravy
    Pořádaná
    Přemístění
    Sborník
    Sekce
    Stavitelství
    Vědecká
    VŠB-TU
    Výročí
Části této monografie
    K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk