Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy:sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    50
    Abstraktů
    Do
    Geologie
    Konference
    Mezinárodní
    Ostravy:sborník
    Pořádaná
    Přemístění
    Sekce
    Vědecká
    VŠB-TU
    Výročí
Části této monografie
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob