Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    34
    50
    Abstraktů
    Do
    Konference
    Mezinárodní
    Nerostná
    Oblasti
    Ostravy
    Podnikatelství
    Politika
    Pořádaná
    Přemístění
    Sborník
    Sekce
    Surovin
    Surovinová
    Vědecká
    VŠB-TU
    Výročí
Části této monografie
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Státní surovinová politika
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů