Podrobnosti záznamu

Název
   Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí
Další názvy
    Paleofluid migration in granitoid rocks: Study of ůfluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality
Autor
   Dobeš, Petr
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    granitoid rocks, fluid inclusion planes, Krušné hory Mts, paleofluids
Klíčové slovo
    Fluid
    Granitoidech
    Granitoidních
    Horninách
    Inclusion
    Lokality
    Migrace
    Paleofluid
    Planes
    Potůčky-Podlesí
    Studium
Abstrakt (česky)
   Měření strukturních prvků 'fluid inclusion planes' (FIP) a mikrotermometrická měření fluidních inkluzí podél FIP. Charakteristika vývoje paleofluid v granitoidech u Podlesí.
Abstrakt (anglicky)
   Paleofluid migration in granitoid rocks: Study of ůfluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014