Podrobnosti záznamu

Název
   Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
Další názvy
    Microgravity survey of old coal-mining residues at railway cutting Březno u Chomutova - Chomutov
Autor
   Blecha, Vratislav
   Mrlina, Jan
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    microgravity survey
    undermined area
    voids
Klíčové slovo
    Březno
    Chomutov
    Chomutova
    Mikrogravimetrický
    Následků
    Průzkum
    Staré
    Těžby
    Trati
    Uhlí
    Zářezu
Abstrakt (česky)
   Mikrogravimetrický průzkum poddolovaného území
Abstrakt (anglicky)
   Microgravity survey of an undermined area
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012