Podrobnosti záznamu

Název
   Mineralogie, geochemie a životní prostředí
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1994
ISBN
    80-7075-161-4
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geochemie
    Mineralogie
    Prostředí
    životní
Části této monografie
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    Krystalochemie spinelidů
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Minerály skupiny zippeitu
    Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Spinelidy serpentinizovaného ultrabazického tělesa u Mohelna
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)