Podrobnosti záznamu

Název
   Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Editor
    Zimák, J.
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity
    Univerzita Palackého
    Univerzita Palackého v Olomouci
    UP Olomouc
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2002
    2003
ISBN
    80-244-0454-0
    80-244-0636-5
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Českého
    Karpat
    Masivu
    Mineralogie
    Západních
Části této monografie
    Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku