Podrobnosti záznamu

Název
   Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
Editor
    Zimák, Jiří
Nakladatel
    Universita Palackého
    Univerzita Palackého v Olomouci
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2006
    2007
ISBN
    80-244-1560-7
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2006
    Českého
    Karpat
    Masivu
    Mineralogie
    Západních
Části této monografie
    Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice
    Přirozená radioaktivita granitoidů žulovského plutonu
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)