Podrobnosti záznamu

Název
   Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
Další názvy
    The Miocene of the Carpathian Foredeep in southern Moravia, geological development and lithostratigraphic classification
Autor
   Adámek, Josef
Datum vydání
    2002
Fyzický popis
    29 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: ČGS Brno Dílčí zpráva
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, southern Moravia, Lower Miocene, correlation of well logs, regional geological cross sections, lithostratigraphy, set of thckness, structures and facies maps.
Klíčové slovo
    členění
    Geologický
    Jižní
    Karpatské
    Litostratigrafické
    Miocén
    Moravě
    Předhlubně
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   V předložené zprávě je provedeno litostratigrafické zpracování spodního miocénu v jižní části karpatské předhlubně. Celkem bylo vymezeno a popsáno 7 litostratigrafických jednotek. Opírá se o 9 vybraných regionálních, vrtně korelačních profilů.
Abstrakt (anglicky)
   The Miocene of the Carpathian Foredeep in southern Moravia, geological development and lithostratigraphic classification
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014