Podrobnosti záznamu

Název
   Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
Další názvy
    Possibilities of shallow refraction seismics in determination of fracture orientation.
Autor
   Vilhelm, Jan
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    open fracture
    seismic velocity anisotropy
    shear zone
Klíčové slovo
    Mělké
    Možnosti
    Orientace
    Puklinových
    Seismiky
    Systémů
    Určování
Abstrakt (česky)
   Pomocí stanovení anizotropie rychlosti seismických vln je určována orientace puklinových systémů.
Abstrakt (anglicky)
   Seismic velocity anisotropy results from structural weaknesses as na open fractures and a shear zones.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012