Podrobnosti záznamu

Název
   Modelování nelineární semikoercivní úlohy nosníku na podloží
Autor
   Sysala, Stanislav
Datum vydání
    2008
Fyzický popis
    102 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    dizertace
Poznámky
    Překlad názvu: Modelling of Nonlinear Semi-coercive Problem of Beam on Subsoil
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Beam problem
    nonlinearity
    semicoercivity
Klíčové slovo
    Modelování
    Nelineární
    Nosníku
    Podloží
    Semikoercivní
    úlohy
Abstrakt (česky)
   V disertační práci se zabýváme semikoercívním problém nosníku na jednostranně pružném podloží. Jedná se o nelineární úlohu čtvrtého řádu s homogenními okrajovými podmínkami. V práci je provedena analýza řešitelnosti úlohy a spojité závislosti řešení na datech. Dále je úloha aproximována metodou konečných prvků a jsou dokázány příslušné apriorní dhady chyb. V numerické části práce jsou navrženy dvě iterační metody a ukázany jejich stejnoměrné konvergenční vlastnosti vůči jemnosti dělení. Závěrem je úloha ilustrována na konkrétních numerických příkladech.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012