Podrobnosti záznamu

Název
   Moderní analytické metody v geologii
Nakladatel
    PACI, Česká společnost chemická
    VŠCHT a Česká chemická společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-86238-34-0
Klíčové slovo
    Analytické
    Geologii
    Metody
    Moderní
Části této monografie
    Aplikace hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geovědách
    Aplikace loužících metod a jejich interpretace
    Odběry a příprava geologických vzorků, referenční materiály v geologii
    Prvková analýza a speciace