Podrobnosti záznamu

Název
   Moderní identifikační metody v mineralogii
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ústí nad Labem
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Identifikační
    Metody
    Mineralogii
    Moderní
Části této monografie
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Mřížkové parametry z práškových dat
    Optoakustická spektra minerálů v ultrafialové a viditelné oblasti
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů