Podrobnosti záznamu

Název
   Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře
Nakladatel
    VŠBTU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    12
    Inženýrství
    Matematické
    Metody
    Moderní
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů
    Complex nonlinear model of cable stayed bridges
    MKP experimenty s kruhovým otvorom
    Paralelizace na symetrických multiprocesorech