Podrobnosti záznamu

Název
   Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře
Nakladatel
    Jednota českých matematiků a fyziků, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    18
    Inženýrství
    Matematické
    Metody
    Moderní
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve