Podrobnosti záznamu

Název
   Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře
Nakladatel
    Vysoká škola báňská TU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2000
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Inženýrství
    Matematické
    Metody
    Moderní
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Metoda konečných prvků na "slepovaných" sítích. Software GEM 22P
    Problém nekonformity 3D štrukturovaných rozkladov a jeho riešenie
    Řešení soustavy nelineárních rovnic, algoritmus "POSTUP01"
    Space decomposition Methods: Displacement decomposition, composite Grid Finite elements and overlapping domain decomposition