Podrobnosti záznamu

Název
   Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
Autor
   Hrádek, Mojmír
   Lacina, Jan
Konference
    Hornická Příbram ve vědě atechnice (2. : 15.10.2001-17.10.2001 : Příbram, Česká republika)
Nakladatel
    Hornická příbram ve vědě a technice
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    2002
Fyzický popis
    6 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    konferenční sborník (tuzemská konference)
Poznámky
    Překlad názvu: Monitoring of landscape changes in surrounding of Rožná induced by uranium mining and milling
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    landform and bista
    landscape changes
    uranium mining and milling
Klíčové slovo
    Důsledku
    Krajiny
    Monitoring
    Okolí
    Rožné
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Uranových
    Změn
Abstrakt (česky)
   Práce uvádí výsledky několikaletého monitoringu krajiny v okolí Rožné postižené těžbou a úpravami uranových rud. Monitoring byl zaměřen na vývoj povrchových tvarů, vegetace a fauny a vztahu odtokových poměrů k erozi.
Abstrakt (anglicky)
   In the paper first results of landscape monitoring in surrounding of Rožná subjected with uranium mining and milling. Landscape monitoring was concentrated to development of the surficial landforms, vegetation and fauna and relationships of runoff condition to erosion.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012