Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů
Nakladatel
    xxxxxxxxxx
Místo vydání
    Brno
    Olomouc
Datum vydání
    1999
Klíčové slovo
    1999
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
    Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu
    Tektonická stavba jeskynního systému Piková dáma - Spirálka
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi