Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2000: sborník abstraktů
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2000
Klíčové slovo
    2000
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina
    Výsledky mapování sv. části zábřežského krystalinika