Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2001, abstrakty referátů,
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2001
Klíčové slovo
    2001
    Abstrakty
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Referátů
Části této monografie
    Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.