Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2001
Klíčové slovo
    2001
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Fytopaleontologické poznatky z výkopu pro tranzitní plynovod severně od Oslavan v boskovické brázdě
    Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
    Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
    Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky