Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů
Nakladatel
    PřF MU
    Přírodovědecká fakulta MU Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2002
Klíčové slovo
    2002
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.
    Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
    Výsledky mapování krystalinika na listu 24-321 Tišnov