Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2003
Klíčové slovo
    2003
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava)
    Výzkum trilobitů na území České republiky: historický přehled (18.-21. století)