Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů
Nakladatel
    Př.F.UPAL Olomouc
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2005
Klíčové slovo
    2005
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry, silezikum
    Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
    Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Zpráva o nejstarším dochovaném exempláři trilobita popsaném z území České republiky