Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
Další názvy
    Moravo-Silesian Paleozoic 2006 - Abstracts Book
Autor
   Krmíček, Lukáš
   Krmíčková, Michaela
   Přichystal, Antonín
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konference
Výraz tezauru
    Moravo-Silesian Paleozoic
    paleontology
    sedimentology
    stratigraphy
Klíčové slovo
    2006
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Abstrakt (česky)
   Sborník obsahuje 17 abstraktů. Příspěvky se dotýkají celé řady nových výzkumů na poli moravskoslezského paleozoika.
Abstrakt (anglicky)
   The Abstracts book contains 17 abstracts. All contributions covered numerous original researches on the field of Moravo-Silesian Paleozoic.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012