Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstraktů
Nakladatel
    Brno, PřF. MU
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2011
Klíčové slovo
    2011
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska