Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů
Nakladatel
    PřF MU Brno
    ÚGV PřF MU, Kotlářská 2, Brno
    Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno
Místo vydání
    Brno
    ÚGV PřF MU, Kotlářská 2, Brno
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-210-6161-3
Klíčové slovo
    2013
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě