Podrobnosti záznamu

Název
   Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
Další názvy
    Objections, principles, South Bohemian Region, environment, public hearing
Autor
   Godány, Josef
   Poňavič, Michal
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Objections to the design and development principles in the preamble of the South Bohemian Region, including the evaluation of its impact on the environment, based on the public hearing held on 17.12 2010 Regional Authority JCK
Klíčové slovo
    17.12
    2010
    Dále
    Dne
    JčK
    Jen
    Jihočeského
    Konaného
    Kraje
    Krajském
    Námitky
    Návrhu
    Odůvodnění
    Projednání
    Prostředí
    Rozvoje
    úřadě
    územního
    Včetně
    Veřejného
    Vlivu
    Vycházející
    Vyhodnocení
    Zásad
    životní
Abstrakt (česky)
   Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK - podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstrakt (anglicky)
   Objections, principles, South Bohemian Region, environment, public hearing
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014