Podrobnosti záznamu

Název
   Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové
Další názvy
    Objections to the modified design and development principles in the preamble of the Hradec Králové region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 01.02 2011 in Hradec Kralove
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Objections, modified design, public hearing
Klíčové slovo
    1.2
    2011
    Dále
    Dne
    Hradci
    Jen
    KHK
    Konaného
    Kraje
    Králové
    Královéhradeckého
    Námitky
    Návrhu
    Odůvodnění
    Projednání
    Rozvoj
    Rozvoje
    Trvale
    Udržitelný
    Upravenému
    územního
    Včetně
    Veřejného
    Vlivu
    Vycházející
    Vyhodnocení
    Zásad
Abstrakt (česky)
   Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové - podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstrakt (anglicky)
   Objections to the modified design and development principles in the preamble of the Hradec Králové region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 01.02 2011 in Hradec Kralove
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014