Podrobnosti záznamu

Název
   Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
Autor
   Holub, Karel
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
Nakladatel
    Ústav geoniky AVČR, v.v.i
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2007
Fyzický popis
    109 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Projekt: AACBU38-05, GA CBU, CZ
    Překlad názvu: Design of measurement system and evaluation of technical seismicity influence induced by urban tunnelling upon surface structures
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA ČBÚ AACBU38-05 řešeno přes HS s Energií Kladno a SG Geotechnikou Praha.
Předmětová kategorie
    evaluation of seismic loading
    technical seismicity
    urban tunnelling
Klíčové slovo
    Díla
    Měření
    Metod
    Návrh
    Objekty
    Podzemního
    Posouzení
    Povrchu
    Seizmicity
    Spojené
    Technické
    Vedením
    Vlivu
Abstrakt (česky)
   Zpráva shrnuje výsledky projektu ČBÚ 38-05, kterých bylo dosaženo při řešení etapy 04 (viz název zprávy). Zásadní výsledky jsou shrnuty do doporučených metodik měření a vyhodnocení seizmicity vyvolané při ražbě mělkých tunelů v zastavěné oblasti a návrhu úprav vyhlášky ČBÚ 55/1996.
Abstrakt (anglicky)
   This report summarized results of project CBU 38-05 (Czech Bureau of Mining) that were obtained to solve partial problem (see name of report). Significant results were presented in recommended methodologies of measurements and evaluation of seismicity induced by shallow tunneling in urban areas, also in recommendation for changes in law CBU 55/1996.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012