Podrobnosti záznamu

Název
   Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Editor
    - Balatka, B.
    - Bernard, J. H.
    - Brunnerová, Z.
    - Březinová, D.
    - Bukanovská, M.
    - Chlupáč, I.
    - Cílek, V.
    - Fridrichová, M.
    - Havlíček, V.
    - Holub, V.
    - Hrdlička, L.
    - Kachlík, V.
    - Kadlecová, R.
    - Kaprasová, E.
    - Kleček, M.
    - Král, J.
    - Kříž, J.
    - Lochmann, Z.
    - Lysenko, V.
    - Mašek, J.
    - Šalanský, K.
    - Tomášek, M.
    - Zelenka, P.
    Kovanda, J.
Nakladatel
    ACADEMIA
    Academia a Český geologický ústav
    Academia,Český geologický ústav
    Akademia a Český geologický ústav Praha
    Nakladatelství Akademie věd ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-200-0835-7
    80-200-0835-7 (Academia) 80-70
    80-200-09835-7 (Academia) 80-7
    80-7075-515-6
Fyzický popis
    3 s.
    4 s.
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Neživá
    Okolí
    Prahy
    Příroda
Části této monografie
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Chráněná území geologického významu
    Chráněná území geologického významu
    Devon
    Geofyzikální poměry
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Hydrogeologické poměry
    Inženýrskogeologické poměry
    Kámen na pražských památkách
    Kvartér
    Mezozoikum - Svrchní křída
    Mezozoikum - Svrchní křída
    Mineralogie
    Mladší paleozoikum - Karbon
    Nerostné suroviny
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
    Ordovický vulkanismus
    Ordovik
    Paleozoická a žilná a hlubinná intruziva
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Prameny Prahy
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Půdní poměry
    Silur
    Silur
    Starší paleozoikum
    Starší paleozoikum tehovského ostrova
    Starší paleozoikum tehovského ostrova
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Svrchní proterozoikum
    Tektonika staršího paleozoika
    Terciér - Neogén
    Vulkanická činnost v siluru a devonu
    Vulkanická činnost v siluru a v devonu