Podrobnosti záznamu

Název
   Nitrate pollution of a water resource- 15N and 18O study of infiltrated surface water
Další názvy
    nitrátové znečištění vodního zdroje - 15N a 18O studie infiltrované povrchové vody
Autor
   Bůzek, František
   Kadlecová, Renata
Datum vydání
    2003
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    nitrate pollution, stable isotopes, riverbak infiltration
Klíčové slovo
    15N
    18O
    Infiltrated
    Nitrate
    Pollution
    Resource-
    Study
    Surface
    Water
Abstrakt (česky)
   15N a 18O isotopy byly použity k rekonstrukci model napájení břehoé infiltrace a identifikaci zdrojů nitratů. Model umožňuje odhad budoucího chování vodního zdroje
Abstrakt (anglicky)
   15N and 18O study of riverbank infiltration nitrate pollution. Study resulted in recharge model and identification of sources of pollution. model gives an estimate of future development of pollution on the site.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014